ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

دسته‌بندی نکته های آموزشی - مهندسی صنایع پیام نور گرگان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
 
مهندسی صنایع پیام نور گرگان
Industrial Engineer Payamenoor Gorgan
درباره مهندسی صنایع


2 گونه تعریف از مهندسی صنایع : 1-مهندسی صنایع را می توان کاربرد اصول و فنون مهندسی مدیریتی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستم هایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات بشکل کارآ و مطلوب دانست. برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستم ها، دانش و مهارت های علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون طراحی مهندسی موردنیاز است. فعالیت های مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می نماید. مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی، روش ها وفناوری اند. حال آنکه سایر رشته های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرآیندها و فرآورده ها می باشند. 2-با پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگی های روز افزودن آن، بالطبع نظامهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته اند که در این میان اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم بکارگیری تکنیک های علمی و پیشرفته جهت پیشبینی مدلسازی، برنامهریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و ارزیابی نتایج حاصله در راستای وظایف مدیریتی است. همانطوری که میدانیم فعالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن امکان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهیت فنی و صنعتی امر، فناوری دارای چهار جز اصلی یعنی شامل ۱) تجهیزات، امکانات تولیدی و خدماتی ۲) مدیریت و سازمان ۳) نیروی انسانی ۴) دانش فنی است. از آنجا که رشته های مهندسی مرسوم نظیر مهندسی مکانیک، برق، ساختمان و ... بیشتر به ابعاد فنی صنعت (مورد ۱ و ۴) توجه دارند. در فرایند کسب و کار رقابتی به تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی که بصورت سیستماتیک تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورهای انسانی را در چرخه حیات سیستمهای مورد توجه خود لحاظ نمینمایند نیستند. لذا برای رفع چنین کمبودهایی در قرن حاضر بویژه طی چند دهه اخیر، رشته جدیدی تحت عنوان مهندسی صنایع با بهره گیری از علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکها و فنون مهندسی بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شاید مناسب بود این رشته با عنوان مهندسی مدیریت معرفی میشد، چرا که کاربردهای آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی با جنبه صنعتی یا خدماتی میتواند از فنون و تکنیک های مهندسی صنایع بهره گیرد. مبحث صرف منابع و حصول حد اکثر نتیجه از منابع مصروفی چیزی نیست که منحصر به صنعت یا بنگاه خاصی باشد و امروزه با توجه به کمبود ارتقاع سطح بهرهوری امری ضروری و حیاتی محسوب میشود که نشانگر بستر گسترده برای فعالیتهای مهندسی صنایع نفتی میشود . مهندسی صنایع در حرفه ها و مشاغلی همچون، بانکداری، خدمات مشاورهای، صنعت بیمه، شرکتهای هواپیمایی، کشتیرانی، بیمارستانها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهری، استادیومهای ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی، هدایت و مدیریت و ارتقا بهره وری میباشد کاربرد دارد. برای ارائه نظرات و پیشنهادات
کاربران سایت
شنبه 21 فروردین 1395 :: 07:40 ب.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور


به نام خدا


کنترل فرآیند آماری

STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

اگر قرار باشد یک محصول مشخصات مورد نظر مشتری را دارا باشد آنگاه این محصول باید بوسیله یک فرایند پایدار یا تکرارپذیر تولید گردد.

به عبارت دیگر

فرآیند تولید باید از تغییرپذیری کمی در حول مقدار هدف یا

 ابعاد اسمی(Nominal Dimensions)  مشخصات کیفی محصول یا خدمت برخوردار باشد.

کنترل فرآیند آماری مجموعه ای قدرتمند و توانا از ابزار حل مشکل است که در ایجاد ثبات در فرآیند و بهبود کارآیی از طریق کاهش تغییرپذیری مفید واقع می گردد

در هر فرآیند مقدار خاصی تغییرپذیری   به طور ذاتی وجود دارد.

این تغییرپذیری ذاتی در اثر انباشته شدن مجموعه زیادی از انحراقات کوچک و غیرقابل اجتناب به وجود می آید.

در کنترل کیفیت آماری این تغییرپذیری را معمولا به عنوان یک سیستم پایدار می شناسیم. فرآیندی که فقط در حضور انحرافات تصادفی عمل کند را فرآیند تحت کنترل آماری نامند.

منابع ایجاد تغییرپذیری در فرآیند که شامل انحرافات تصادفی نیست را انحرافات با دلیل(Assignable Causes) نامند

فرآیندی که در حضور انحرافات با دلیل عمل کند را فرآیند خارج کنترل نامند.

 

ابزار هفتگانه SPC

The Magnificent Seven

 

1-هیستوگرام

2-برگه کنترل

3-نمودار پارتو

4-نمودار علت ومعلول

5-نمودار تمرکز نقصها

6-نمودار پراکندگی

7-نمودار کنترل

 

کنترل کردن یک کیفیت به زبان آماری

1-توزیع، طبیعی(نرمال) باشد

2-مرکزیت آن منطبق بر هدف باشد

3-پراکندگی توزیع کم باشد

چهارشنبه 19 آذر 1393 :: 02:16 ب.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

به نام خدا


با انجام این نکات به آرامش برسید 


1-   مشکل را نادیده بگیرید و آرام نما باشید!  نادیده گرفتن نیمه ی هشیار، آرامش و آسودگی را باز می گرداند.

2-   گاهی لباس با طرح های کودکانه بپوشید. چنین کاری یادآور روزهای شاد زندگی است.

3-   تفاوت میان فرودست و فرادست، در نگرش ها است. فرادست کار خود را مهم می داند و با خشنودی که از این طریق فراهم می شود به آرامش دست می یابد.

4-   هنگامی که بحث و تعارض کار را مشکل می کند، به سادگی از بحث دوری گزینید و آن را به زمانی دیگر موکول کنید  و از آرامشی که می توانید بدان دست یابید شگفت زده شوید.

5-   یا رنگ صورتی  یا  سبز. هریک از این رنگ ها در دستیابی جان آشفته به آرامش اثری جادویی دارد.

6-   جزئیات جذاب هر لحظه را دریاب، از هر صدا و رنگ نشاط آور شادمان شو، از چنین راهی است که آرامش فرا می رسد.

7-   در هرجا هستی و به هر جا می روی ، اندکی بر زیبایی آن مکان بیفزا، یا در زیبایی آنجا سهیم باش.

8-   تعارف و خوشامد گویی احساسی نیکو پدید می آورد؛ حالتی که از احساس مخاطب هم بهتر است.

9-   مجال انتخاب و انجام دادن بسیار است، آن چه انجام شدنی نیست فراموش کن.

11-هر چه بیشتر گذشت داشته باشی، در انجام تمرین های آرام بخش تواناتر خواهی بود. با گذشت بیشتر، تشویش زندگی را کمتر کنید.

12- خوش خو باشید و با خوی خوش سخن بگویید. خوش خویی بیشتر، آرامش بیشتر.

13- جویای تغییر باشید و از داوری مهراسید. گشاده رو و تن آرام ، تغییر را بپذیرید.

14- در گریستن ، از نظر جسمی و روحی آرامشی است.

15- به هنگام تنش به کاری دیگر بپرداز. جایی بایست که غالباً نمی ایستی ؛ جایی بنشین که به عادت نمی نشینی؛ به گونه ای بیندیش که تاکنون نمی اندیشیدی.

16- به باورهای آیینی خویش بپرداز، بی تردید یکی از آرامش بخش ترین رفتارها، روی آوردن به نیایش و نماز است.

سه‌شنبه 6 آبان 1393 :: 07:05 ب.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور
 به نام خدا

«برای ادامه تحصیل کدام سبک میتواند موفق تر باشد؟ اینکه در رشته خودمان ادامه تحصیل بدهیم یا در رشته متفاوت؟».

پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به استراتژی شغلی شما دارد.در صورتی که علاقمند به تحقیق، عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و تدریس باشید، بهترین راه این است که در یک زمینه واحد ادامه تحصیل دهید. به عنوان مثال اگر در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه شده اید همین رشته را به شکل تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز ادامه دهید.

اما در صورتی که تمایل دارید بعد از ادامه تحصیل وارد بازار کار در حوزه های مختلف (مثلاً بازرگانی یا صنعتی یا خدماتی) شوید، ادامه تحصیل در رشته های متفاوت میتواند یک مزیت نسبی محسوب شود (من کارشناسی را مهندسی مکانیک خوانده ام و ارشد را مدیریت و اگر بخواهم روزی دکترا بخوانم احتمالاً روانشناسی خواهم خواند!). البته لازم به ذکر است که اساساً بازار کار را بازار بخش خصوصی میبینیم و بازار کار دولتی مد نظر ما نیست…

دلایل مشخص برای تغییر رشته تخصصی:

۱) در بازار کار، بسیاری از مدیران کسانی که به صورت تخصصی در یک رشته کارشناسی ارشد یا دکترا خوانده اند را Overqualified می دانند. به عبارتی معتقدند توانمندی آنها بیشتر از نیاز سازمان است و به خاطر این تحصیل بیشتر، باید «حقوق» و «امتیازهای بیشتر» را برای ایشان در نظر بگیرند که طبیعتاً مدیران به این کار تمایلی ندارند.

۲) در زمان به کار گیری نیروهایی که در چند زمینه تخصص دارند، چانه زنی و مذاکره بر سر حقوق بسیار ساده تر است. کسی که بخواهد من را برای یک کارخانه استخدام کند، در واقع دو نفر را استخدام کرده: یک مهندس با دانش فنی و یک مدیر با دانش مدیریتی. پس در مذاکره استخدام، دست پرتری دارم.

۳) داشتن علم در چند حوزه میتواند «هم افزایی» نیز داشته باشد و تا حدی نیز «تفکر سیستمی» ایجاد کند. کسی که مثلاً پزشکی خوانده و روانشناسی نیز خوانده است، ممکن است ایده ها و نظرات ارزشمندی داشته باشد که یک متخصص پزشکی یا یک متخصص روانشناسی، به سادگی به آنها دست پیدا نکنند.

۴) به نظر می آید که روند تولید علم نیز تا حدی به سمت فضاهای «میان رشته ای» حرکت کرده است و کسانی که چند رشته مختلف را مطالعه کرده اند در فضای امروز شانس بیشتری دارند. رشته هایی مثل Neuroeconomics یا Neuromarketing یا Agent-based Market Analysis یا Fractal Indicator of financial market یا Psychonegotiation نمونه هایی از این ترکیب ها هستند…


منبع: www.shabanali.com

دوشنبه 5 آبان 1393 :: 07:17 ق.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

به نام خدا

کودکی از مسئول سیرکی پرسید:


چرا فیل به این بزرگی را با طنابی به این کوچکی و ضعیفی بسته اید؟ فیل میتواند با یک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک است!

صاحب فیل گفت:
این فیل چنین کاری نمیتواند بکند. چون این فیل با این طناب ضعیف بسته نشده است.
آن با یک تصور خیلی قوی در ذهنش بسته شده است.

کودک پرسید چطور چنین چیزی امکان دارد؟

صاحب فیل گفت: وقتی که این فیل بچه بود مدتی آن را با یک طناب بسیار محکم بستم. تلاش زیاد فیل برای رهایی اش هیچ اثری نداشت، و از آن موقع دیگر تلاشی برای آزادی نکرده است.
فیل به این باور رسیده است که نمیتواند این کار را بکند!

هر کدام از ما، با نوعی فکر بسته شده ایم که مانع حرکت ما به سوی پیروزی است.

( شاید حرکتی لازم است )

دوشنبه 5 آبان 1393 :: 07:15 ق.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

به نام خدا

یک پروژه به مراحل زیر تقسیم می شود:

1-فرآیند آغازین 
2-فرآیند برنامه ریزی 
3-اجرا
4- کنترل پروژه 
5-اختتام

فرآیند کنترل و مدیریت پروژه به صورت موازی با فرآیند برنامه ریزی و اجرا قرار می گیرد. بعد از برنامه ریزی اطلاعات به قسمت اجرا تحویل می شود و قسمت اجرایی طبق برنامه در هر دوره گزارش دهی می کند و قسمت کنترل پروژه گزارش ها را گرفته و به کنترل آن می پردازد و در صورت لزوم آن را اصلاح می کند.اصلاحیه های انجام شده به قسمت برنامه ریزی می رود و نقشه جدید پیشرفت پروژه را قسمت برنامه ریزی در اختیار قسمت اجرا قرار می دهد.این چرخه تا زمان اختتام پروژه ادامه می یابد.


منبع:پیام نور چناران(مهندسی صنایع)

جمعه 2 آبان 1393 :: 07:15 ب.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

به نام خدا


راه های تقویت حافظهحافظه انسان و راههای تقویت آن

در بسیاری از زمان ها و در مواقع مختلف با این جمله روبرو شده ایم که «اسمش نوک زبونم بود» یا «آخ یادم بود ها!» یا «توی ذهنم بود» و ... و بعد به این باور می رسید که من اصلاً حافظه خوبی ندارم و یا با وجود مشغله های روزانه هیچ چیزی در ذهنم باقی نمی ماند، عنوان این چنین توجیحاتی غالباً به علت عدم آگاهی کافی از توانایی ذهنی است نه ناتوانی حافظه. میزان بهره برداری از ذهن و گنجایش اطلاعات در خانه های حافظه برای همه افراد تقریباً یکسان است ولی بازدهی فکری و ذهنی به میزان و نحوه استفاده از اطلاعات موجود در حافظه بستگی دارد.


.

.

.

.

.

.

.

 بقیه در ادامه مطلب


 ادامه مطلب ...
پنج‌شنبه 1 آبان 1393 :: 07:00 ب.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

 به نام خدا


با توجه به نزدیک بودن امتحانات مطلب زیر را بخوانید.


افرادی که آب به میزان کافی می‌نوشند تمرکز بیشتری در گرفتن اطلاعات و انجام فعالیت‌های فکری دارند، لذا توصیه می‌شود به میزان کافی آب بنوشید.


به گزارش فارس، دانشگاه‌ شهیدبهشتی توصیه‌هایی را برای ایام امتحانات دانشجویان ارائه کرد:

۱- مطالب یک نیم سال تحصیلی را به تدریج بیاموزید و از انباشتن مباحث در شب امتحان پرهیز کنید.

۲- کل مطالب آموزش داده شده را ترکیب کنید و به طور مفهومی آنها را به خاطر بسپارید.


.

.

.

.

.

.


بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...
پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 :: 08:12 ق.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (1259)

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

مهندسی صنایع - مدیریت مالی

 • منبع مروری کلی:
 1. 8 مرحله آزمون آزمایشی سال گذشته دپارتمان - انتشارات نگاه دانش
 2. کتاب 6 سال کنکور - تالیف تیم اساتید دپارتمان صنایع - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی و تخصصی:

 • * Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات پیک زبان
 • * زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد1-واژگان) - هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده - انتشارات نگاه دانش
 • * پک زبان دی ال ام - دکتر فرید
 • * Absolutely Essential 504 Word انتشارات راهیان
 • * زبان عمومی- آرمان اشراقی - نگاه دانش
 • جزوه زبان عمومی مهندس شایان
 • جزوه زبان تخصصی مهندس شایان
 • زبان عمومی- دکتر فرهاد ماسان- پارسه
 • زبان تخصصی و عمومی مهندسی صنایع و سیستم کنکور آزاد و سراسری- مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش
آمار و احتمالات مهندسی:
(سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * آمار و احتمالات مهندسی (دو جلد)- دکتر مجید ایوزیان- انتشارات ترمه - (ویرایش جدید چاپ ده به بعد)
 • * 2000 تست آمار و احتمالات مهندسی - دکتر مجید ایوزیان، میثم حدادی - انتشارات نگاه دانش
 • * جزوه کلاسی آمار و احتمالات دکتر ایوزیان
 • آمار و احتمالات مهندسی - دکتر مصطفی زندیه و محمود خاورپور - انتشارات جهش
 • جزوه دکتر شهریاری- استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • حل المسائل شلدون راس- دکتر مجید ایوزیان و دکتر آرنوش شاکری- انتشارات ترمه
 • تئوری احتمالات و کاربرد های آن- دکتر سید تقی اخوان نیاکی
تحقیق در عملیات 1 و 2:
(سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * تحقیق در عملیات 1 - مازیار زاهدی سرشت، شهرزاد خسروی- انتشارات نگاه دانش
 • * تحقیق در عملیات 2- مازیار زاهدی سرشت - انتشارات نگاه دانش
 • * 2000 تست تحقیق در عملیات(سه جلد) چاپ جدید - مازیار زاهدی سرشت- انتشارات نگاه دانش
 • بانک تست ارشد تحقیق در عملیات1- مازیار زاهدی سرشت- انتشارات پوران پژوهش
 • برنامه ریزی خطی و روابط شبکه ای بازارا- مختار بازارا
 • مبانی تحقیق در عملیات - میثم ربیعی، محسن عبادی و مصطفی مزینانی- انتشارات پیوند نو
 • تحقیق در عملیات- بهزاد اشجری- پارسه
 • کتاب تحقیق در عملیات وینتسون
 • جزوه‌ی تحقیق در عملیات دکتر عشقی، استاد دانشگاه شریف
 • کتاب تحقیق در عملیات(جلد دوم)، لیبرمن و هیلیر، مترجمان: وزیری و مدرس، نشر جوان
 • آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، مترجم علیرضایی، طلوع و محرابیان، مرکز نشر دانشگاهی
 • کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
 • کتاب تحقیق در عملیات 2 دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت
 • کتاب تحقیق در عملیات دکتر عارفه فدوی
طرح ریزی واحد های صنعتی:
(منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)
 • * طرح ریزی واحدهای صنعتی - محمدهادی نیکوفکر و وحید عبداله زاده - انتشارات نگاه دانش
 • جزوه دکتر اشجری (پارسه)
 • جزوه نیکوفکر (پژوهش)
 • جزوه دکتر توکلی مقدم (دانشگاه تهران)
 • جزوه دکتر جبل عاملی (علم و صنعت)
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی- حسین جعفری و داوود جعفری - انتشارات پردازش
کنترل موجودی:
 • * کنترل تولید و موجودی - وحید عبداله زاده و محمدهادی نیکوفکر - انتشارات نگاه دانش (به زودی تا پایان مرداد 91)
 • * کنترل تولید و موجودی - جواد حسن پور - انتشارات راهیان ارشد (ویرایش جدید)
 • جزوه استاد پورسعیدی
 • جزوه استاد عبدالله زاده (پژوهش)
 • جزوه دکتر حجی
اقتصاد مهندسی:
 • * اقتصاد مهندسی - مهندس عباس زاده - انتشارات نگاه دانش (به زودی تا پایان مرداد 91)
 • اقتصاد مهندسی - دکتر محمد مهدی اسکو نژاد - انتشارارت امیرکبیر
 • جزوه کلاس دکتر اسماعیلی (پژوهش)
 • اقتصاد مهندسی (ویرایش جدید) - دکتر امیری، مهندس زند - انتشارات نگاه دانش
کنترل کیفیت آماری:
 • * کنترل کیفیت آماری - دکتر امیرحسین امیری - مهندس مهدی کوشا - انتشارات نگاه دانش (ویرایش سوم)
 • کنترل کیفیت - داگلاس سی مونتگومری - مترجم: دکتر رسول نورالسنا - انتشارات علم و صنعت
 • مروری بر کنترل کیفیت آماری - دکتر عباس سقایی و مهندس مریم شکاری
 • کنترل کیفیت آماری - دکتر فاطمی قمی - انتشارات دانشگاه امیر کبیر

کنترل پروژه

 • * کنترل پروژه (ویرایش ششم) - دکتر مجید سبزه پرور - انتشارات ترمه (چاپ چهاردهم)
 • مدیریت و کنترل پروژه - دکتر علی حاج شیر محمدی - جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه - مجتبی گلشنی - نشر زمان
جمعه 24 آبان 1392 :: 10:11 ق.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور

چگونه با برنامه درس بخوانیم!(حتماً این مطلب رو بخونید!)کسانی که به نحوی با تحصیل و درس خواندن ارتباط دارند ، از دانش آموزان ابتدایی گرفته تا دانشجویان دانشگاهها ، همه دارای یک دغدغه اساسی می باشند . این دغدغه و نگرانی همان چگونه درس خواندن وافزایش بهره وری از زمان مطالعه می باشد .

اغلب با خانواده هایی روبرو می شویم که بیان می کنند ، فرزندم خیلی درس می خواند اما نتیجه لازم را نمی گیرد . مشکل چگونه درس خواندن، زمانی که حجم دروس زیاد می شود مانند آمادگی برای کنکور به حداکثر مقدار خود می رسد . در مواجهه با این مشکل ، همه به دانش آموزان می گویند "درس بخوانید " اما چگونه بخوانید را هیچ کس به آنها نمی گوید .
متاسفانه در مدارس ما فقط به تدریس دروس پرداخته می شود و حتی اشاره ای به نحوه مطالعه نمی شود و یا اگر هم صحبتی توسط دبیر صورت گیرد بر اساس تجربیات خود او خواهد بود و نمی تواند یک طرح جامع باشد .
برای حل این مشکل و مشکلات نظیر آن چه باید کرد ؟
مسلماً قدم اول در این راه خواستن وهدفمند بودن است ، پس از آن باید با پشت کار و اراده و پیگیری روز افزون به همراه برنامه ریزی دقیق حرکت نمود . در این حرکت داشتن مشاور خوب و با تجربه و بهره گیری از اساتید مجرب می تواند روند حرکت را بهبود بخشد .
حال به بررسی سه فاکتور عمده در درس خواندن می پردازیم این سه فاکتور عبارتند از :
1- برنامه ریزی درسی
2- روش های مطالعه
3- تقویت حافظه

برنامه ریزی درسی :
همیشه وقتی به بچه ها می گوئیم درس بخوانید یا خودشان تصمیم به درس خواندن می گیرند ، اولین چیزی که به ذهن می رسد ، برنامه ریزی درسی می باشد .
اما چطور برای درس خواندن برنامه ریزی کنیم ؟
آیا اصلاً نیازی هست که برنامه ریزی کنیم ؟
برای این که برنامه ی خوبی داشته باشیم چه چیزهایی را در نظر بگیریم ؟


به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

 ادامه مطلب ...
پنج‌شنبه 2 آبان 1392 :: 07:28 ق.ظ ::  نویسنده : محمد نادرپور
به نام خدا

در این مطلب ما قرار است که فرمول های مهم انتگرال گیری و روش های آن

را برای شما قرار دهیم.

فرمول های آن را می توانید از اینجا دانلود نمایید.


و روش های آن را از اینجا دانلود نمایید.لطفاً توجه فرمایید که دانلود به شکل مستقیم است پس از کلیک بر روی دانلود کنید اندکی صبر کنید.

   1      2    >>
دسته بندی ها
آمار بازدید از سایت
 • تعداد بازدیدکنندگان: 196777